những kỹ năng cần thiết

Những kỹ năng cần thiết cho công việc của bạn

Phát âm chuẩn, mạch lạc, rõ ràng đối với giao tiếp bằng lời; viết câu đúng ngữ pháp, ngắn gọn, tập trung vào vấn đề